امنیت سازمان خود را هوشمند کنید.

                                                                      با یکپارچه سازی هوشمندانه کنترل کنید.

                                                                                                                                                   با نسخه سفارشی دقیق تر کنترل کنید.

زمینه های فعالیت شرکت

شرکت مهندسی هوشمند سازان بیتا با تکیه بر پشتوانه  تجربیات و دانش فنی  بیش از 15 ساله  مدیران و کارشناسان خود خدمات ذیل را ارایه می نماید.

محصولات جدید
راهکارها:
جدیدترین پروژه ها :